Как се прави ТЕС?

ТЕС (Техника за емоционална свобода) е отлична техника за самопомощ и всеки може да я усвои и да започне да я прилага за минути. Преди да започнем да я прилагаме, нека да се запознаем с точките, които се потупват. Всяка точка се потупва по 5-10 пъти. Можем да потупваме с която ръка ни е удобно и от която страна на тялото ни е удобно. Можем да сменяме ръката, с която потупваме или страната на тялото, от която потупваме според личното си усещане.
 1. Карате точка (отстрани на дланта) – потупваме я, когато казваме формулировката на проблема по следния начин „Въпреки, че (имам този проблем), аз се приемам и обичам такъв/такава, каквато съм“
 2. Върха на главата
 3. Началото на веждата
 4. Отстрани на окото
 5. Под окото
 6. Под носа
 7. Под устната
 8. Ключицата
 9. Под мишницата
 10. Отстрани на палеца
 11. Отстрани на показалеца
 12. Отстрани на средния пръст
 13. Отстрани на безименния пръст
 14. Отстрани на малкия пръст
Ето как да приложим ТЕС в най-базовия му вид: За физическа болка
 1. Определяме проблема, който ни притеснява в момента – например „боли ме главата“
 2. Определяме нивото на усещането – колко точно ни притеснява проблемът сега, в момента, по скалата от 0 до 10, като 0 е „не ме притеснява изобщо“, а 10 е „няма начин да ме притеснява по –силно от това“
 3. Започваме да потупваме по карате точката, докато изричаме на глас 3 пъти формулировката, например „Въпреки, че главата ме боли ужасно, аз се приемам и обичам такава, каквато съм.“
 4. Започваме да потупваме по точките (от 2 до 14) поред и докато го правим, казваме кратката напомняща фраза за проблема, например „боли ме главата“, „тази болка в главата ми“, „ужасно ме боли главата“ и т.н.
 5. След като направим 1-2 пълни кръга по точките, проверяваме как се чувстваме, като отново оценяваме степента, в която ни притеснява проблемът сега от 0 до 10. Ако още е над 2-3, продължаваме да потупваме по точките, докато си мислим за проблема и казваме напомнящите фрази, докато нивото стане 0 или 1 и усетим, че вече нямаме нужда да потупваме повече.
За негативна емоция/мисъл
 1. Определяме проблема, който ни притеснява в момента – например „ядосана съм, че синът ми не си разтреби играчките“
 2. Определяме нивото на усещането – колко точно ни притеснява проблемът сега, в момента, по скалата от 0 до 10, като 0 е „не ме притеснява изобщо“, а 10 е „няма начин да ме притеснява по –силно от това“
 3. Започваме да потупваме по карате точката, докато изричаме на глас 3 пъти формулировката, например „Въпреки, че съм ядосана, че синът ми не си разтреби играчките, аз се приемам и обичам такава, каквато съм.“
 4. Започваме да потупваме по точките (от 2 до 14) поред и докато го правим, казваме кратката напомняща фраза за проблема, например „ядосана съм, че синът ми не си разтреби играчките“
 5. След като направим 1-2 пълни кръга по точките, проверяваме как се чувстваме, като отново оценяваме степента, в която ни притеснява проблемът сега от 0 до 10. Ако още е над 2-3, продължаваме да потупваме по точките, докато си мислим за проблема и казваме напомнящите фрази, докато нивото стане 0 или 1 и усетим, че вече нямаме нужда да потупваме повече.
 6. Възможно е да се появи нова емоция и тогава започваме да работим върху нея. Например вече не сме ядосани, но сме се почувствали обидени. Тогава променяме установката на: „Въпреки, че се обидих много на сина ми, защото не си разтреби играчките, аз се приемам и обичам такава, каквато съм“ и потупваме с тези фрази, докато нивото падне до 0 или 1.

Facebook