Медитация за свързване със стихията на Земята (аудио)

Водена аудио практика за свързване със стихията на Земята.

Земята ни дава подкрепата и силата. Тя ни дава Живот и поддържа Живота. Като Земята, ти имаш силата и потенциала да посяваш, подхранваш и раждаш идеите си, превръщайки  ги от невидими във видими, реализирани в материалния свят.

След тази практика ще знаеш и усещаш, че каквото и да става, можеш да се справиш. Защото си свързана с източника на живота – майката Земя.

Водена аудио практика за свързване със стихията на Земята