Отказ от отговорност

Преди да използвате уебсайта http://borykrasteva.com, трябва задължително да се запознаете с правилата за отказ от отговорност.

Всеки посетител с отварянето на сайта приема, че:

  • Материалът, който се съдържа в уебсайта http://borykrasteva.com под формата на снимки и текст, е само за информационни цели.
  • Потребителят на http://borykrasteva.com поема пълна отговорност и риск за правилното използване и тълкуване на съдържанието на http://borykrasteva.com и произтичащите от това последствия, без да търси отговорност от авторите и администраторите на сайта.
  • Нищо в този сайт не е предназначено за поставяне на медицинска диагноза или лечение. По никакъв начин информацията в сайта http://borykrasteva.com не заменя консултация с лекар или компетентен медицински специалист за медицинска диагноза и/или лечение и не служи като одобрение за никакви медицински практики, продукти или медицински изделия.
  • Не може да бъде дадена никаква гаранция за точността, изчерпателността, достоверността, актуалността, всеобхватността или пълнотата на информацията на този уеб сайт под каквато и да е форма – текст, снимки и програмен код на сайта.
  • Информацията и/или функциите на сайта http://borykrasteva.com могат да включват технически грешки, печатни грешки, закъснения, пропуски или неточности.
  • Периодично могат да се правят промени в информацията и функционалността, предоставени на всички уеб страници на домейна http://borykrasteva.com хостван на icn.bg. Нашият екип не може да поеме отговорност за информацията и данните, съдържащи се в тези уеб страници, нито да поема отговорност за диагноза или лечение, направени въз основа на информацията в този уеб сайт.

Екипът на уебсайта http://borykrasteva.com

 

Facebook