Image Alt

April 2020

Водена аудио практика за свързване със стихията на Земята. Земята ни дава подкрепата и силата. Тя ни дава Живот и поддържа Живота. Като Земята, ти имаш силата и потенциала да посяваш, подхранваш и раждаш идеите си, превръщайки  ги от невидими във

Водена медитация за жени, която помага да се свържем със стихията на Водата и да извлечем нови качества, ресурси и осъзнавания, които да ни помагат в различни ситуации. Вземи си слушалки, настани се удобно на спокойно място и се наслади на